Dokumentace stavby – detašované pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova

„Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“