Dokumentace stavby – BD ul. Tvorkovských

Od června r. 2021 probíhla realizace stavby: „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19, 21, 23“.