78.822 pro Spolek sv.Barbory

Bezmála osmdesát tisíc korun vynesl prodej charitativního kalendáře 📅 pro rok 2024 s názvem Zdař Bůh, který pro OKD vytvořil ostravský fotograf 📷 Boris Renner. Objevily se v něm scenérie ze starých šachet, z hornických oslav a tradičních akcí, ale také současných provozů Dolu ČSM, jako čelba ⛏️ či úpravna uhlí.
Kalendář byl k mání na Hornických slavnostech OKD v Karviné i na Setkání hornických měst a obcí v Ostravě. S jeho prodejem pomohla také RBP, zdravotní pojišťovna a nezištně je nabízela také informační centra ℹ️ v Ostravě Ostravainfo . Celý výtěžek dostal Spolek Svatá Barbora pomáhající 🤲 rodinám s hornickými sirotky. Všem, kdo si kalendář zakoupili, velké díky!