ARCADA Ostrava

ARCADA – Tréninkový byt

V centru ARCADA v Ostravě vznikl tréninkový byt pro podporu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti dětí a dospělých s neurologickým onemocněním. Terapie v bytě spočívá v nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností, rozvojem a posilováním schopností, dovedností. Děti se zdravotním postižením, i přes svá tělesná omezení, mají jedinečnou příležitost si vyzkoušet pod vedením ergoterapeuta domácí činnosti, nácvik samostatného pohybu a dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (oblékání, hygiena..). To vše přispěje k osamostatnění dítěte se zdravotním postižením v dospělosti. Díky projektu bude umožněno minimálně 5 dětem se zdravotním postižením absolvovat terapie v tréninkovém bytě, které přispějí ke zlepšení samostatnosti dětí.