ARCADA Ostrava

ARCADA – Tréninkový byt

V centru ARCADA v Ostravě vznikl tréninkový byt pro podporu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti dětí a dospělých s neurologickým onemocněním. Terapie v bytě spočívá v nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností, rozvojem a posilováním schopností, dovedností. . To vše přispěje k osamostatnění dítěte se zdravotním postižením v dospělosti. Díky projektu bude umožněno minimálně 5 dětem se zdravotním postižením absolvovat terapie v tréninkovém bytě, které přispějí ke zlepšení samostatnosti dětí.