Po stopách OKD

Po stopách OKD – Boris Renner

Jaké bylo pracovní prostřední v dolech v ostravsko-karvinském revíru před několika desítkami let? Jakými technologiemi byly doly vybaveny pro ražbu důlních děl, těžbu a další činnosti? Jak vypadala krajina na Ostravsku a Karvinsku ovlivněná těžbou uhlí? Jaký vzhled měly areály v současnosti již historických dolů a hornických kolonií? A co se změnilo do dnešních dnů? Jaké jsou doly OKD a vše, co s černouhelným hornictvím souvisí, v současnosti?
Nejen na tyto otázky Vám odpoví nová fotografická publikace „Po stopách OKD“, kterou vydali těžaři na konci minulého roku. Kniha prostřednictvím archivních snímků a fotografií pořízených v dolech OKD v roce 2012 Borisem Rennerem ukazuje, k jak významným změnám došlo. Zároveň je pro širokou veřejnost opatřena česko-anglickými popisky vysvětlujícími jednotlivé snímky.
„V průběhu přípravy knihy jsme sfárali do všech dolů OKD, někdy vícekrát. Šlo o práce, ale zároveň velký osobní zážitek. Utvrdilo mě to v tom, že prostředí dolu a práce horníků jsou specifické a těžko porovnatelné s čímkoliv jiným. Překvapily mě moderní technologie, které se v ražbě i porubech používají. Nečekal jsem, že budu fotit horníky u počítače s joystickem, jímž ovládají mohutné razicí a dobývací stroje. Oblečení horníků a osobní pomůcky, s nimiž fárají do dolu, jsou také diametrálně odlišné, než jsem v minulosti fotil,“ říká Renner, který se dlouhodobě specializuje na focení industriálního prostředí našeho kraje, a provozuje populární portál www.ostravaci.cz s bohatým archivem fotografií.
A že jde o publikaci zajímavou, dokládá i fakt, že o její zaslání projevilo zájem Hornoslezské zemské muzeum v Ratingenu v Severním Porýní-Vestfálsku, protože by ji „velice rádi dále rozšířili mezi partnerské instituce a spolupracovníky“.