Entries by

Dům kultury Ostravy Poruby znovu otevřen

DK POKLAD – mimo jiné název vznikl za doby kdy sponzorem kulturáku byla společnost OKD a jedna z podmínek spolupráce byla vytvořit název, kde by bylo obsaženo slovo OKD – proto vznikl POKLAD. Po dlouhých letech různých tahanic byla rekonstrukce úspěšně dokončena a Poruba tak získala zpět svůj jedinenčý kulturní stánek.  

Plynojem MAN bude rozebrán

Začínáme realizovat další dokumentaci unikátní akce – rozebírání plynojemu. 85 metrů vysoká a 54 metrů široká stavba slouží v letech 1939 až 2010 na vyrovnávání přetlaku potrubní sítě a ke skladování koksárenského plynu pro sousední  ocelárnu. Plynojem mezi Mariánskými Horami a Vítkovicemi je suchého typu a jeho konstukce je spojena nýty. Plynojem bude  rozebrán speciálním […]