Plynojem MAN bude rozebrán

Začínáme realizovat další dokumentaci unikátní akce – rozebírání plynojemu.
85 metrů vysoká a 54 metrů široká stavba slouží v letech 1939 až 2010 na vyrovnávání přetlaku potrubní sítě a ke skladování koksárenského plynu pro sousední  ocelárnu. Plynojem mezi Mariánskými Horami a Vítkovicemi je suchého typu a jeho konstukce je spojena nýty. Plynojem bude  rozebrán speciálním jeřábem a odvezen do šrotu.