Dokumentace stvaby na Fráni Šrámka v Ostravě

Dokumentace stavby na Fráni Šrámka v Ostravě

Dokumnetace stavby – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Fráni Šrámka
Termín realizace: 07 – 12/2020